Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Uudistuva Elonkierto

Hankkeen tuloksena Elonkiertoon syntyy uusi esittelykohde. Tiedon havainnollistamisessa käytetään hyödyksi nykyaikaisia digitaalisia menetelmiä perinteisten keinojen lisäksi. Elonkierron www-sivuille tehdään esittelyvideo. Hankkeessa suunnitellaan, miten digitekniikka otetaan laajemmin käyttöön Elonkierrossa. Elonkiertoon tehdään markkinointisuunnitelma, joka tehostaa markkinointia, lisää Elonkierron tunnettavuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti ja samalla lisää koko seutukunnan tunnettavuutta. Hankkeen aikana koululaiset osallistuvat Elonkierron makasiinille rakennetavan näyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekevät ympäristötaideteoksen. Paikalliset nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan oman tapahtuman, ja luontokerhossa kokeillaan tiedekoulua. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat seudun asukkaat, erityisesti
koululaiset ja nuoret.
Tavoitteena on profiloida Elonkiertoa tiede- ja biotalouspuistona ja tuoda tietoa esille nykyaikaisin menetelmin kuitenkin puiston olemassa olevaa rakennetta ja ympäristöä kunnioittaen. Tavoitteena on Luken uusimman tutkimustiedon ja ajankohtaisten hankkeiden havainnollistaminen, tiedotus ja viestintä entistä ymmärrettävämmin laajemmalle alueelle ja erilaisille kohderyhmille. Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä alueella aktivoimalla asukkaita, erityisesti nuoria, mukaan toimintaan ja piristää alueen
elinkeinoelämää houkuttelemalla lisää matkailijoita alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa puiston opetuksellisuutta ja tarjota kouluille paremmat mahdollisuudet hyödyntää Elonkiertoa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisympäristönä.
Hankkeen tavoitteena on etsiä uudenlaisia toimintatapoja tapahtumien tuottamisessa ja löytää uusia yhteistyökumppaneita. Yhdessä järjestetyt tapahtumat ja toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä alueella ja sitä kautta koko alueen hyvinvointia.
Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 HELSINKI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

85.675,00 €

Julkinen tuki

85.675,00 €