Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle

Tutkimuksesta kilpailukykyä puutuotealalle on maaseudun puutuoteteollisuuden mikro- ja pienyritysten tarpeista lähtevä monialainen neuvontahanke. Se tähtää yritysten osaamiseen lisäämiseen ylimaakunnallisesti Etelä-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat alueella toimivat puuta hyödyntävät ja sitä jalostavat metsäteollisuuden yritykset ja niihin liittyvän tuotannon ja palvelun yritykset pois lukien alkutuotannon yritykset. Hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen (SMK) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kumppanuushankkeena. Sen yhteisenä tavoitteena on auttaa erityisesti mikro- ja pienyrityksiä työskentelemään tavoitteellisesti tuotekehityksen ja markkinoinnin eteen, toiminnan tason nostaminen sekä erityisesti aloittavien yritysten tukeminen osana kärkiyritysvetoista verkostoa. Kumppaneilla on osaamista ja uusinta tietoa puutuotealan digitaalisen liiketoiminnan, ympäristöviestinnän ja tuotekehityksen alalta. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin. Uusi tieto ja välineet parantavat yritysten kilpailukykyä sekä koti- että vientimarkkinoilla. Kehitettävät toimintamallit soveltuvat hankkeeseen osallistuvia yrityksiä laajemmin käytettäväksi puutuotealan mikro- ja pienyrityksissä.

Yhteystiedot

Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral
Markku Granander
markki.granander(at)metsakeskus.fi
puh. 044 0176 587


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Julkinen tuki

480.996,00 €