Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Tavastia Blueways – Vesistömatkailua Hämeessä

Tavastia Blueways -hankkeessa kehitetään mm. kansainvälisiä, eri teemaisia melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisema-arvot huomioiden. Kohteille luodaan monikanavaista näkyvyyttä. Kanta-Hämeen alueelle kootaan kattava ja laadukas matkailuyritysten verkosto sekä toimivat oheispalvelut. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan pk-yrityksiä kytkemään aktiviteetit osaksi matkailupalvelupaketteja ja muodostamaan yritysryhmiä. Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä matkailuyrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tavastia Blueways -hankkeen tuoma lisäarvo voidaan hyödyntää sekä matkailuyrityksissä että alueen muissa matkailuhankkeissa ja käynnistyvissä Leader-hankkeissa. Kehittäminen tapahtuu kansainvälisen matkailun Outdoors Finland -kriteerien mukaisesti. Valtakunnallisesti uutta tässä hankkeessa ovat mm. mobiiliteknologiaa hyödyntävät sup-lautareitit, joissa yhdistetään maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat kohteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Myös uutta teknologiaa hyödyntävät tiedepohjaiset vesiluontopolut ovat uusi avaus. Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää Hämeen vesistömatkailua kehittämällä ja sen toimintaedellytyksiä parantamalla. Hankkeen tavoitteena on niin ikään – kehittää reittien ja kohteiden matkailullista sisältöä ja saavutettavuutta sekä käyttöastetta – luoda uusia ja vahvistaa olemassa olevia liiketoimintamahdollisuuksia – rakentaa monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja -materiaaleja ja lisätä näin reittien ja kohteiden näkyvyyttä – edistää paikallisten asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia – vahvistaa yhteistyötä yrittäjien välillä yritysryhmien kokoamiseksi ja palvelutuotteiden rakentamiseksi.

Yhteystiedot

HAMK
Mika Soramäki
mika.soramaki(at)hamk.fi
puh. 050 408 7441


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

318.488,00 €

Julkinen tuki

318.488,00 €