Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Tainionvirran yritysryhmähanke

Tainionvirta-yritysryhmähanke muodostuu jo vakiintuneista matkailualan ja matkailupalveluja tarjoavien yritysten ryhmästä. Yritysryhmähankkeemme yrittäjiä yhdistää halu kehittää korkealaatuisia uusia yhteisiä matkailupalveluja ja -paketteja, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta matkailijoiden ja yritysasiakkaiden keskuudessa. Pyrimme yritysryhmähankkeen avulla tuottamaan selkeää, jaettua lisäarvoa, kehittämään markkinointia ja palvelutarjontaa sekä parantamaan kannattavuutta tehostamalla yhteistyötä ja lisäämällä yrittäjien osaamista. Hankkeessa mukana olevien yritysten osaaminen ja palvelutarjonta muodostavat toisiaan täydentävän verkostomaisen kokonaisuuden ja hankkeen yhteisenä merkittävänä tavoitteena on yhteisen matkailutuotteen suunnittelu sekä sille yhteisen graafisen ilmeen luominen. Yhteinen uusi matkailutuote monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, vahvistaa sekä tehostaa markkinointia ja parantaa palvelutarjontaa hankkeessa mukana oleville yrityksille.
– Uudenlaisten matkailutuotepaketin rakentaminen kuluttaja- ja yritysasiakkaille.
– Uusien matkailupakettien markkinointiin yhteinen visuaalisen markkinointi-ilme (mm. kuvat, videot, esitteet ja opastaulut).
– Yrittäjien monikanavaisen markkinoinnin osaamisen varmistaminen. Edistyminen todetaan surveykyselyn avulla, joka tehdään yrittäjille hankkeen alussa ja lopussa.
– Uudenlaisen yritysten yhteistyöverkoston luominen. Konkreettinen kehittämistoimenpide on, hankeajan jälkeen toimintaansa jatkava, yrittäjien yhteinen sähköinen kalenteri, jossa matkailijoita kiinnostavat tapahtumat/tilaisuudet julkaistaisiin.
– Liikevaihto lisääntyy yrityksissä 5-10 % vuositasolla. Erityisenä tavoitteena on saada lisää asiakkaita hiljaisille kausille ja nostaa tuotteiden hintaa sesonkikausilla.

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
Maija Pitkonen
maija.pitkonen(at)proagria.fi
puh. 0400461707


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Yritystuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yritysryhmähanke

Kustannusarvio

85.387,00 €

Julkinen tuki

64.040,25 €