Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Silta työelämään

Silta työelämään -hankkeella aktivoidaan Ydin-Hämeen alueella kolmatta sektoria sekä yrittäjiä rohkeasti palkkaamaan oman alueensa nuoria töihin. Hankealueen nuoria puolestaan aktivoidaan työllistymään ja markkinoimaan omaa osaamistaan työelä­mässä. Hankkeen avulla luodaan uudenlaisia tapoja nuorten työllistämisen toteu­tukseen ja pyritään ennaltaehkäisemään nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä tar­joten nuorille keinoja ja vertaisesimerkkejä työllistymisestä. Toimenpiteinä ovat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen työelämävalmennuksen avulla vastaa­maan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita, toimivien yhteistyömalli­nen luominen sekä alueen yhteistyökumppaneiden kannustaminen nuorten työllis­tämiseen.

Yhteystiedot

Tuuloksen 4H-Yhdistys ry
Pannujärventie 1
14820 TUULOS


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Tuuloksen 4H-Yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Linnaseutu ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

49.800,00 €

Julkinen tuki

39.840,00 €