Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Selvitys toimenpiteistä Mallinkaistenjärven virkistyskäytön takaamiseksi ¿ VIRTA-hanke

Mallinkaistenjärvi on Janakkalan kunnan koillisosassa sijaitseva noin 214 hehtaarin järvi, jonka vedenlaatu on aiemmissa selvityksissä todettu erittäin hyvin virkistyskäyttöön sopivaksi. Järven valuma-alue on niin kutsutulla Janakkalan korpiylängön alueella ja on kooltaan varsin suppea. Veden vaihtuvuus järvessä on erittäin pieni. Valuma-alueella on vain kolme pientä metsälampea, jotka laskevat vetensä Mallinkaistenjärveen. Mallinkaistenjärvestä vesi laskee Mallasjoen kautta Puujokeen ja siitä edelleen Vanajaveteen ja Kokemäenjoen vesistöön. Kyseessä on siis Kokemäenjoen vesistön yksi latvavesistä.
Mallinkaistenjärven rannoilla sijaitsee noin 200 vapaa-ajan asuntoa. Järven eteläiset, läntiset ja pohjoiset ranta-alueet sekä keskellä järveä sijaitseva Hirvisalon saari ovat pääsääntöisesti täyteen rakennettuja.

Mallinkaistenjärven nykykunto on syytä selvittää aluksi Isoselän ja Vähäselän vedestä talvella ja kesällä otettavin näyttein. Myös kolmen lähijärven tilanne on syytä selvittää. Näiden tulosten perusteella tutkimusta jatketaan järveen virtaavista ojista otettavin näyttein, joiden perusteella voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Yhteystiedot

Jorma Saarinen

jorma.saarinen@mandat.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Mallinkaistenjärven Suojeluyhdistys r.y.

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Linnaseutu ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

8 461,76 €

Julkinen tuki

7 600,00 €