Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Satoa ja laatua pölytyspalvelulla

Kasvinviljely- ja varsinkin erikoiskasvien viljely sekä marjan- ja hedelmien viljelyn onnistuminen on vahvasti riippuvainen pölyttäjien määrästä. Valitettavasti luontaisten pölyttäjien määrä on vuosikymmenien saatossa merkittävästi vähentynyt ja ympäristöhaitat ovat vakava uhka pölyttäjien säilymiselle. Mehiläislajien on arvioitu pölyttävän n. 75-80 % maailman kasvilajeista, joten ne ovat merkittävä osa ruoantuotantoamme. Rahallisesti Suomessa pölytyksen arvon on laskettu olevan jopa 60 miljoonaa euroa vuodessa. Luonnonpölyttäjien tuottaman ekosysteemipalvelun, eli pölytyksen, arvo on n 2 750 € hehtaaria kohden ja tarhamehiläisten pölytykselle 2 460 € yhtä hehtaaria kohden. Mehiläistarhaajat voivat tarjota tarhamehiläisiään viljelijöiden käyttöön lisäämään pölyttäjien määrää pölytyspalvelun avulla. Suomessa viljelijöiden ja tarhaajien yhteistyö on kuitenkin varsin vähäistä.. Pölytyspalvelu on meillä vielä kovin uutta eikä tiedotus ole ollut riittävää. Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hankkeen tavoitteena on: – Parantaa kasvinviljely- ja erityisesti erikoiskasvinviljelytilojen sekä marjan- ja omenanviljelijöiden satotasoja ja sadon laatua tuomalla tunnetuksi pölytyspalvelun käytön mahdollisuudet – Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa, tuoda tunnetuksi kyseinen toimintatapa – Löytää logistisesti ja toimintatavoilta käytännöllisiä ratkaisuja pölytyspalvelun toteutukseen – Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tahoille tietoutta käytänteistä, kuinka voimme välttää pölyttäjätuhoja – Lisätä maatalousalan toimijoille yleistä tietoutta pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa Hankealueena on Pohjois-Savon ja Hämeen ely-keskuksien alueet. Hanketta hallinnoi Savonia ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppanina on Luonnonvarakeskus Luke Hämeessä. Hankeaika on 1.1.2019-31.12.2020 ja hankkeen budjetti on 272 754,40 €.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Pohjois-Savon ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

272.754,40 €

Julkinen tuki

245.478,96 €