Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Salpausselkä Unesco Global Geopark -kansainväliseksi luontomatkailualueeksi

Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. Kansainvälisesti arvokkaat geomatkailukohteet muodostavat UNESCO Global Geopark -verkoston. Verkostoon kuuluu 133 kohdetta ympäri maailmaa ja niitä yhdistää kansainvälisesti merkittävä geologia yhdistettynä matkailupotentiaaliin. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi UNESCOn geologinen kohde, Rokua Unesco Global Geopark. Geologian rinnalla tärkeitä arvoja Geopark-toiminnassa ovat luonnon- ja kulttuuriperinnön arvot. UNESCO kannustaa kohteita popularisoimaan geologiaa sekä luonnon- ja kulttuuriperintöä. Elinkeinoelämä hyötyy uusina tuoteideoina, tuotteina, kohderyhminä sekä markkina-alueina, paikallisten asukkaiden identiteetti ja ylpeys kotiseudustaan vahvistuu ja uusia elinkeinomahdollisuuksia tarjoutuu. UNESCOn alla toimiva matkailukohde tarjoaa kestävin kehityksen ehdoin tuotettuja autenttisia elämyksiä. Geoparkkien ajatuksena on kytkeä kohdealueen nykyisyys menneeseen, geologiseen syntytarinaan ja biodiversiteettiin. Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä edistetään geoturismin kasvun kautta samalla suojellen geodiversiteettiä. Esiselvityshankkeessa todettiin, että Salpausselkien alue muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden. Selvitystyö tehtiin eri lähteistä kerätyn tiedon pohjalta, eikä kohteita tarkistettu maastossa. Salpausselkä Geopark -hankkeessa paikannetaan maastoon parhaiten alueen geologiaa sekä luonnon- ja kulttuuriperintöä esittelevät kohteet ja reitit, tuotteistetaan ne, kehitetään liiketoimintapotentiaalia ja perustetaan organisaatio edistämään geomatkailua ja hakemaan UNESCOn myöntämää statusta. Hankkeen hallinnoija on Lahden ammattikorkeakoulu, asiantuntijapartnerina toimivat Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus.

Yhteystiedot

LAMK Oy
Tiina Järvinen
tiina.jarvinen(at)lamk.fi
puh. 044 7081 039


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

LAMK Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

500.287,16 €

Julkinen tuki

500.287,16 €