Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Salpausselkä Geopark näkyväksi – elinvoimaa Päijät-Hämeeseen

Salpausselkä Unesco Global Geopark -hankkeen aikana on käynnistetty pohjatyö UNESCO Global Geopark -kriteerien täyttämiseksi. Hankkeen tuloksena kuusi Päijät-Hämeen kuntaa on tehnyt päätöksen sitoutumisesta toistaiseksi pysyvään Salpausselkä Geopark -perusrahoitukseen vuoden 2020 alusta.

Hyvästä pohjatyöstä huolimatta tarvitaan lisää panostusta erityisesti geologisen ja kulttuurihistoriallisen tiedon tarinallistamiseen, popularisointiin sekä tiedonlevittämiseen ja viestintään, jotta Salpausselkä Geopark täyttää Unescon valintakriteerit ja menestyy hyvin hakuprosessissa paikan päällä toteutettavine arviointeineen. Nyt haettava hanke vastaa tähän tarpeeseen.

Hankkeen päämääränä on 1) lisätä Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia houkutella lisää kävijöitä ja valmiutta vastaanottaa lisää kävijöitä kohteiden kestävä käyttö turvaten, 2) vahvistaa alueen asukkaiden ymmärrystä ja tietämystä oman alueen arvosta ja käyntikohteista sekä lisätä asukkaiden ja kesäasukkaiden paikallisylpeyttä ja innostaa kestävään lähimatkailuun ja liikkumiseen, sekä 3) vahvistaa Salpausselkä Geopark -alueen mahdollisuuksia saavuttaa UNESCO Global Geopark -tunnustus.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, kohdentuu erityisesti maaseudun elinvoiman lisäämiseen ja maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen, ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Yhteystiedot

kati.komulainen@lamk.fi, p. 0447085024


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

220 000€

Julkinen tuki

220 000€