Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Pohjois-Tammelan vesistötutkimus- ja ympäristökasvatushanke

Pohjois-Tammelassa on tehty vesistöjen veden laadun parantamiseksi aiempina vuosina monia toimenpiteitä, kuten pohjapatoja, rumpu, kosteikkoja ja eroosiolaattoja, joiden vaikutusta alueen vesistöjen veden laatuun ja virtaamaan olisi tarpeellista tutkia. Hankealueen järvillä on aikaisempina vuosina otettu vesinäytteitä ja tutkittu ojien virtaamaa, mutta lähivuosina tutkimukset ovat jääneet väliin ja vertailukelpoisen aineiston määrä on puutteellinen. Aiemmissa hankkeissa tehdyt toimenpiteet halutaan nostaa myös näkyviin laajemmalle yleisölle viestinnän ja ympäristökasvatuksen keinoin.

Yhteystiedot

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry
c/o Jan Löfstedt Laajasuontie 9 as. 4
00320 HELSINKI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

12.700,00 €

Julkinen tuki

11.430,00 €