Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

PALMA – Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

Hankkeen, jossa partnereina Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinsitituutti ja ProAgria Etelä-Suomi, tavoitteena on tuoda maaseudun yrittäjille ymmärrys palvelumuotoilun ja kuluttajakäyttäytymisen merkityksestä palveluja kehitettäessä. Tämä edesauttaa maaseudun matkailu-, ruokapalvelu- ja hyvinvointiyritysten palveluiden laadun paranemista Hämeessä. Hankkeen toimintatapa perustuu kokeneiden referenssiyritysten ja kehittyvien palveluyritysten vuorovaikutukseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Referenssiyritykset toimivat esimerkkeinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelukonseptien kehittämisessä. Ne toimivat kummiyrityksinä muille hankkeeseen osallistuville yrityksille. Hankkeessa toteutetaan käyttäjätutkimus valittujen palveluyritysten asiakkaiden kokemuksista, kootaan tulevaisuuden kuluttajatrendeistä tietopaketti yritysten käyttöön, tehdään benchmarkkaus-matkat kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisiin, toteutetaan palvelumuotoilun ja markkinointiviestinnän työpajat sekä kuvataan ja visualisoidaan Palma -palvelumuotoilun malli, jota yritykset voivat hyödyntää hankkeen jälkeen palveluiden kehittämisessä. Jatkon osalta yritykset kannustetaan jatkopolulle esim. rahoituksen, sparrauksen ja muutostilanteiden osalta. Konkreettisina työkaluina luvataan ohjaus HYMY-hankkeen palveluverkostoissa, Kasvupolun eri sparrausohjelmat (erityisesti maaseudun kasvupolku) ja kannustaminen yritysryhmiin, jossa syvennetään Palmassa aloitettuja toimia. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja saatavilla. Selvitykset tehdään siten, että niitä voidaan soveltaa myös muualle Suomeen.

Yhteystiedot

LAMK
Kristiina Soini-Salomaa
kristiina.soini-salomaa(at)lamk.fi
puh. 044 7081 813


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

284.280,00 €

Julkinen tuki

284.280,00 €