Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Päijät-Hämeen lintupaikat -kirja

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys (PHLY) kartoitti vuosina 2011-2014 toimialueensa maakunnallisesti tärkeitä lintualueita MAALI-hankkeessa, johon yhdistys on saanut myös Kulttuurirahaston avustusta. Pesimäaikaisia kartoituksia tai muuttoaikaisia lintulaskentoja tehtiin lähes sadalla linnustolle tärkeäksi arvioidulla kohteella eri puolilla Päijät-Hämettä. Lintuharrastajien vapaaehtoistyöhön perustuneen hankkeen hedelmät alkavat olla nyt koottuna, mutta yhdistys haluaisi jalostaa kertyneen aineiston käytettävämpään muotoon, joka olisi mahdollisimman monen hyödynnettävissä.
Sähköinen Päijät-Hämeen lintupaikkaopas on MAALI-hankkeen jatkotyö, jossa esitetään tiivistetysti maakunnallisesti tärkeät lintualueet sekä muita tärkeitä lintualueita Päijät-Hämeestä sekä Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnista. Hankkeessa hyödynnetään MAALI-hankkeesta saatua lintupaikkatietoutta. Lisäksi oppaaseen kerätään tietoa maakunnan muista tärkeistä lintualueista.
Lintupaikkaopas avaa kattavasti maakuntamme tärkeimpien lintupaikkojen lajistoa, ohjeistaa milloin paikoilla kannattaa vierailla, miten pääsee perille ja mikä merkitys alueilla on linnuille. Opasta voivat hyödyntää monet tahot, kuten koululaiset, vapaa-ajan asukkaat ja ennenkaikkea lintuturistit tai luontoalan yrittäjät – tavallisten luonnosta kiinnostuneiden ihmisten lisäksi. Myös alueen kunnat voivat käyttää opasta omassa markkinoinnissaan ja näin osaltaan tukea alueellista luontomatkailua. Koottu lintupaikkatieto toimii myös suojelun työkaluna, sillä se antaa myös maankäytön suunnittelijoille tarpeellista tietoa.
Etpähä ry:n lisäksi hanketta rahoittaa Päijänne-Leader ry ja Veej’jakaja ry.

Yhteystiedot

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
Pl 173
15141 LAHTI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Etpähä ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

15.658,00 €

Julkinen tuki

12.466,90 €