Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Päijänteen matkailuyhteistyön esiselvitys

Päijänteen matkailuyhteistyön esiselvityshankkeessa kartoitetaan edellytykset koko Päijänteen alueen kattavan Visit Päijänne kokonaisuuden luomiseen ja ylläpitämiseen laajan toimijaverkoston yhteistyönä. Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa eri tahojen yhteistyöhalukkuus ja resurssit alueen matkailukenttää yhdistävien hankkeiden toteuttamiseksi. Tahtotilan ja resurssien löytyessä valmistellaan hankehakemukset varsinaisille alueidenvälisille yhteistyöhankkeille. Varsinaisten hankkeiden valmistelussa huomioidaan erityisesti saumaton yhteistyö alueen muiden hankkeiden ja kehittäjätahojen kanssa. Tällä tavoin saadaan muodostettua eri kehittämistoimenpiteitä kokoava ja hyödyntävä kokonaisuus, joka kokoaa alueen palvelut yhteen asiakkaan näkökulmasta.
Visit Päijänne -kokonaisuuden valmistelun lisäksi selvitetään edellytykset Päijänteen alueen vesistö- ja kalastusmatkailumahdollisuuksien kokoamiseen ja esiintuomiseen alueiden välisenä yhteistyönä. Tiedot koottaisiin yhteisellä sähköiselle alustalla, joka olisi osa muodostettavaa Visit Päijänne kokonaisuutta (tai omana kokonaisuutenaan, jos Visit Päijänne -hanke ei toteudu). Edellytysten löytyessä valmistellaan hankehakemus vesistö- ja kalastusmatkailumahdollisuuksien esiintuomiseksi ja edistämiseksi sitouttaen aiheeseen liittyvät toimijat sen toteutukseen ja ylläpitoon.

Yhteystiedot

Juotavan hyvä etelä-Päijänne ry
c/o Päijänne Leader ry
Meijeritie 1
17200 VÄÄKSY


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Juotavan hyvä etelä-Päijänne ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Päijänne-Leader ry

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

19.365,20 €

Julkinen tuki

19.365,20 €