Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Orimattilan alueen vesiosuuskuntien kehittämishanke

Hankkeessa on mukana 6 orimattilalaista vesiosuuskuntaa: Kuivanto, Niinikoski, Koskunen, Piikainkyrö, Heinämaa ja Villihiisi
(Artjärvi). Hankkeen tavoitteena on vesihuollon turvaaminen hankkeessa mukana olevien vesiosuuskuntien asiakkaille, jotta asiakkaat saavat jatkossakin jatkuvasti riittävän määrän  laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Viemäröinnillä
huolehditaan osuuskuntien vaikutusalueella syntyvien jätevesien johtamisesta puhdistettavaksi, kohtuullisin kustannuksin. Vesiosuuskunnat hankkivat hankkeen aikana erilaista tarvikkeita ja laitteistoja joiden avulla parannetaan ja turvataan osuuskuntien asiakkaiden vesihuoltoa. Hankkeessa toteutetaan esim.  vedenottamon saneeraus ja hälytysjärjestelmä Kuivannolle, hankitaan betonisuojarenkaita kansineen 4 osuuskunnalle, UV-suodattimia 2 osuuskunnalle jne. Vesiosuuskunnilla on erilaiset kehittämistarpeet ja tämä näkyy toteutuksessa: jotkin toimenpiteet koskevat useampaa osuuskuntaa ja jotkut vain yhtä. Hanke kohdistuu Kuivannon, Niinikosken, Koskusten, Piikainkyrön, Heinämaan ja Villihiiden (Artjärvi) vesiosuuskuntien toiminta-alueille. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana on nykyiset ja tulevat vesiosuuskuntien asiakkaat.

Yhteystiedot

Kuivannon Vesikunta
Ylitie 236
16280 KUIVANTO


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Kuivannon Vesikunta

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Etpähä ry

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – yleishyödyllinen investointi

Kustannusarvio

49.023,00 €

Julkinen tuki

24.511,50 €