Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Omalta kylältä Hämeessä

OMALTA KYLÄLTÄ HÄMEESSÄ – yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä -hankkeen tavoitteena on Kanta-Hämeen ja sen kylien, pitäjien ja maaseututaajamien kehittäminen (elinvoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen) paikallisten palvelujen näkökulmasta vetovoimaisemmaksi, samalla edistäen väestön arjen sujuvuutta ja viihtyvyyttä sekä luomalla kylistä houkuttelevampia vapaa-ajanasukkaille, matkailijoille ja uusille muuttajille. Hanke aktivoi ja osallistaa asukkaita ja paikallisyhteisöjä sekä pilotoi, käynnistää ja tuotteistaa paikallisten yhdistysten kanssa kylän dna:n pohjalta (kylän dna = kylää määrittävät asiat ja resurssit ) joustavia ja asiakaslähtöisiä palvelumalleja. Niiden tuottamisessa etsitään ratkaisuja kolmannen sektorin, julkisen ja yksityisen sektorin yhteisvoimin. Yhteistilojen käyttöä monipuolistetaan palvelukeskuksiksi mm. käynnistämällä kylien palvelupäiviä ja kannustamalla yhdistyksiä käynnistämään uusi palvelu käyttäen apuna palkkatukityöllistämistä. Kylän matkailullisia vahvuuksia kehitetään ja uudistetaan yhteistyössä. Kyliä ja kuntia avustetaan myös käynnistämään pilotteja maaseutuasumisen uudenlaisista avauksista. Toteutetaan pilotteja, kokeiluja ja kampanjoita sekä annetaan verkostoitumis- ja hankkeistusapua palvelujen ja maaseutuasumisen kehittämiseksi.
Maakunnallinen hanke tarjoaa laajojen ja haastavien teemojen kehittämiseen paikallistoimijoiden tarvitseman tukiverkoston. Se auttaa paikallistoimijoita verkostoitumaan niin maaseudun kehittämisen asiantuntijoiden, kuten isot hanketoimijat, oppilaitokset, Leader.ryhmät kuin myös vertaiskehittäjien kanssa alueiden välisestikin. Tavoitteena on myös, että paikallisyhteisöt, niiden voimavarat ja resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä maaseutuohjelman toteutumiseen.
Toimenpiteet jäsentyvät seuraaviin tavoitteisiin:
1) Uusia paikallisia palveluratkaisuja syntyy kylän dna:n pohjalta
2) Kylät avoinna uusille asukkaille ja matkailijoille, jotta palvelut säilyvät ja vahvistuvat
3) Paikallisyhteisöjen rooli maaseudun kehittämisessä vahvistuu

Yhteystiedot

Hämeen Kylät ry
Elina Leppänen
kylaasiamieshame@gmail.com
puh. 0400 944 868


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen Kylät ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

198.000,00 €

Julkinen tuki

178.200,00 €