Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

OK – Ojat kuntoon

Hankkeen toiminta-ajatus: Parantaa neuvonnalla, ojitusyhteisöjen aktivoinnilla sekä paikkatietoaineiston kehittämisellä Hämeen peruskuivatuksen tehokkuutta ja tehdä se tulva- ja vesiensuojelua sekä monimuotoisuutta edistävillä menetelmillä. OK-ojat kuntoon-hankkeen tavoitteena on motivoida maanomistajia sekä ojitusyhteisöjä maa- ja metsätalouden peruskuivatuksessa, mikä parantaa maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta sekä mahdollistaa luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden viemisen käytäntöön. Muita kohderyhmiä ovat vesiensuojeluyhdistykset, suunnittelijat, urakoitsijat, neuvonta- ja edistämisorganisaatiot sekä viranomaiset. Peruskuivatusta ja ojien kunnossapitoa edistetään hankkeessa järjestämällä kohderyhmille suunnattuja työpajoja ja tiedotustilaisuuksia, jakamalla ojitusyhteisöille tietoa peruskuivatuksesta, laatimalla ohjeistusta erityyppisten vesiensuojelurakenteiden hoitoon sekä tuottamalla opasmateriaalia ja julkaisuja. Erityisenä tavoitteena on ojitusyhteisöjen toiminnan aktivointi mikä tehdään 3-5 pilottialueella. Aktivoinnin mahdollistamiseksi sekä kuivatussuunnittelun tehostamiseksi hankkeessa laaditaan paikkatietoaineisto ojitusyhteisöjen kunnossapitovastuulla olevista uomista. Tiedotuk-sen tueksi toteutetaan olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon esimerkkikohteita sekä seurataan niiden toimivuutta. Maa- ja metsätalouden kuivatukseen ja valumavesien hallintaan liittyvä lainsäädäntö, strategiat ja ohjeistus ovat uudistuneet merkittävästi viime vuosina, joten uusimman tiedon jalkauttaminen on tarpeen. Ojituksessa ja muussa valumavesien hallinnassa tulee entistä paremmin ottaa huomioon kuivatustarpeiden ohella vesien- ja tulvasuojelun, luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyskäytön näkökulmat. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset valuma-alueen hydrologiaan sekä tavoitteet vesien tilan parantamiseksi luovat paineita luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien laajamittaiseen käyttöön ottamiseen. Hankkeen päätoteuttajana on Hämeen ammattikorkeakoulu ja tuensiirtokumppaneina Etelä-Suomen Salaojakeskus/ProAgria Etelä-Suomi, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme sekä Tapio Oy. Lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä useiden maa-ja metsätalouden sekä ympäristöalan organisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot

HAMK Oy
Henrik Lindberg
henrik.lindberg(at)hamk.fi
puh. 050 5745 380


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

HAMK Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

250.000,00 €

Julkinen tuki

250.000,00 €