Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Nuoret mukaan

Tukipäätökseen sisältyy tuen siirtäminen. Tukea siirretään käytettäväksi tuettavan hankkeen toteuttamista varten seuraavasti: Leader Ykkösakseli ry, 48.287,00 €.
Hanke toimii Leader EMOn ja Leader Ykkösakselin alueella. Hankkeen tavoitteena on käynnistää ja vahvistaa nuorten osallistuvuutta kehittämistoimintaan sekä lisätä toiminta-alueen kansainvälistä toimintaa. Hankkeessa käynnistetään ja kehitetään nuorisoverkostojen toimintaa, kehitetään menetelmiä miten nuoret voivat osallistua paikalliskehittämiseen. Hankkeessa selvietään alueen potentiaaliset kansainväliset toimijat, kansainväliset rahoitusvälineet sekä laaditaan molemmille
alueille kv-strategia. Hankkeeseen palkattava henkilöstö avustaa alueen toimijoita kansainvälisten hankkeiden suunnitelussa ja sopimusten laatimisessa. Hankkeeseen sisältyy erityisesti nuorille suunnattu ulkomaan opintomatka.

Yhteystiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan Emo rf
Eteläinen Asemakatu 2 A
11130 RIIHIMÄKI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

175.893,90 €

Julkinen tuki

173.493,90 €