Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Matalajärven reitti

HANKESUUNNITELMA POHJOIS-ESPOON RATSASTUSREITISTÖN JATKAMISEKSI
Esiselvitys: Pohjois-Espoossa on rakennettu ja käyttöön neuvoteltu TE-keskuksen, Espoon kaupungin ja yhdistyksemme yhteistyönä noin 22 km ratsastusreittiä. Tämä hankeen tarkoitus on tuoda käyttöön noin yhden kilometrin pituinen jatke nykyiselle reitistölle. Reitistömme on osa pääkaupunkiseudulle suunniteltua ns. Hevoskehä-reitistöä. Hankkeen tarpeellisuus: Hevosten liikkuminen muilla kuin omilla reiteillä on vaarallista. Hevonen on pakoeläin ja melko arvaamaton, mikäli se joutuu kulkemaan liikenteen seassa. Ulkoilureittien yhteiskäyttö on kaupungin päätöksellä kielletty. Ratsastus on täysin yksityisin varoin kustannettua urheilua. Olisi kohtuutonta, että yleiseen käyttöön tulevat reitit maksatettaisiin ratsastajilla. Reitistö on kaikkien käytössä (yleishyödyllinen) eikä rakennuskulujen maksajiksi löydy vapaaehtoisia. Hankkeen toimenpiteet: Hanke johdetaan talkootyönä. Yhdistyksen maksama oma osuus katetaan jäsenmaksutuotoista, joita kerätään ratsastajilta ja talleilta. Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia. Hanke ei vaikuta työllisyyteen, ainoastaan koneurakoitsijan työllistymiseen rakennustyön aikana. Hanke ei vaikuta koulutukseen.
Hankkeen vetäjät sekä käyttäjät ovat pääosin naisia.

Yhteystiedot

POHJOIS-ESPOON RATSASTUSPOLUT RY
Kellonummentie 14
02740 ESPOO


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Pohjois-Espoon Ratsastuspolut ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – yleishyödyllinen investointi

Kustannusarvio

18.580,00 €

Julkinen tuki

37.160,00 €