Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Markkinointifiksaamo

Markkinoinnin ja myynnin ala on viime vuosina muuttunut eniten koko historiansa aikana muutosvauhdin kiihtyessä edelleen. Markkinat globalisoituvat, markkinoinnin ja myynnin suunnittelu sekä toteutus vaativat yhä enemmän tietoa, luovuutta ja oivallusta. Nopeasti kehittyvä teknologia muuttaa nykypäivän markkinointia ja myyntiä perustavanlaatuisesti tavalla, johon yritysten odotetaan vastaavan. Yritysten liiketoiminnassa markkinoinnin ja myynnin merkitys näyttää kasvavan. Maaseutualueiden pk-yritykset ovat huolissaan kyvystä pysyä mukana kehityksessä, mutta toisaalta tiedostavat myös mahdollisuuden muutoksessa. Markkinointifiksaamo-hankkeen tavoitteena on auttaa yrittäjää ymmärtämään modernin, yrityskasvua tukevan markkinointi- ja myyntimallin salat, hyödyntämään osaamista yrityksen käytännön tekemisessä ja innostamaan myös henkilöstöä aktiiviseen markkinointi- ja myyntityöhön niin, että saadaan myynnin ja markkinoinnin koko potentiaali käyttöön. Pidemmällä aikavälillä hankkeen toimenpiteet nostavat maaseutualueiden pk-yritysten myynti- ja markkinointiosaamisen tasoa, mikä edesauttaa kasvua, vahvistaa yritysten asemaa ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla.

Yhteystiedot

Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy
johanna.kokkomaki @ syo.fi
puh. 040 7685 404


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yritysryhmähanke

Kustannusarvio

55.238,80 €

Julkinen tuki

41.429,10 €