Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maisematarinoita

Maisematarinoita -hanke on kohdennettu Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville kahdeksalle kylälle; Retulan kylälle Hämeenlinnassa, Tanttalan, Mallinkaisen ja Heinäjoen kyläryhmälle Janakkalassa, Sattulan kylälle Hattulassa, Kalvolaan Hämeenlinnassa, Loppijärvelle Lopella, Palojoen kylälle Nurmijärvellä, Kytäjän kylälle Hyvinkäällä ja Kaukaksen kylälle Hyvinkäällä. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä maisemaa, paikalliskulttuuria ja luontoa korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovellusten avulla. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisematarinoita -hankkeessa tehdään historiaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä, mobiiliopasteisia
kyläreittejä sekä maisemanhoitosuunnitelma. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Linnaseutu ry ja Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry LEADER-toimintaryhmien alueiden asukkaat, viljelijät, erilaiset yhdistykset ja maanomistajat.
Linnaseutu ry:n lisäksi hanketta on rahoittanut EMO ry.

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
Vanajantie 10 B
13110 HÄMEENLINNA


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Linnaseutu ry

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

86.676,87 €

Julkinen tuki

78.009,18 €