Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mahla – koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahla ja pakurikääpä.
Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia tarvitaan lisää kattamaan kysyntää.
Tässä hankkeessa keskitytään luomaan erityisesti koivunmahlan ja pakurin ympärille tuottaja-hyödyntäjäverkosto Hämeen alueelle sekä tekemään erilaisia toimintamalleja ja -ketjuja koivun luonnontuotteiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottamiseen mahlan ja pakurin käytön lisäämiseksi.
Hankkeen tuloksena syntyy koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen ja jalostukseen.
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja luonnontuotealan yritykset sekä liiketoimintaketjuun olennaisesti kuuluvat toimijat kuten jalostusketjut, jotka ovat kiinnostuneet koivun tuotteiden tuotannosta ja jatkohyödyntämisestä. Metsänomistajille on mahdollista saada huonolaatuiselle koivulle lisäarvoa, kun sen käyttöketjua voidaan pidentää luonnontuotteiden tuottamisella ennen polttopuukäyttöä. Jalostajat saavat uusia tietoa ja mahdollisia luonnontuotteita tuotevalikoimaansa.

Yhteystiedot

mari.sarvaala@lab.fi, p. 044 7085252


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden Seudun Kehitys LADEC OY, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2021

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

123 311€

Julkinen tuki

110 980€