Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maallemuuttajat 2030

Maaseudun kunta- ja palvelurakenneuudistusten myötä kuntakoot ovat kasvaneet ja palveluverkosto harvennut, jolloin varsinkin lähipalvelut ovat vähentyneet. Maaseudun ikärakenteen kasvaessa ja odotetun eliniän pidentyessä palvelutarve kuitenkin lisääntyy. Jakamis- ja palvelutaloudella on potentiaalia luoda maaseudulle uusia palveluita ja elinkeinoja, sillä mm. työ- ja elinkeinoministeriö arvioi jakamistalouden maksutapahtumien kymmenkertaistuvan vuodesta 2016 vuoteen 2020 mennessä. Maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuudet liittyvät maaseudun tilojen, tavaroiden ja koneiden sekä asukkaiden taitojen vuokraus- ja yhteiskäyttötoimintaan.

Hankkeen päätavoitteena on siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista palvelu- ja jakamistalouden mukaisista mahdollisuuksista maaseudun palveluntuotannossa ja yhteisöllisissä toimintatavoissa, sekä edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Tavoitteena on luoda maaseudulle toimivia, kannattavia jakamistalousmalleja ja palveluliiketoimintakonsepteja, jotka ovat myös ekologisesti kestäviä. Toimenpiteinä tutkitaan yhteistyökuntien (Hollola, Asikkala) asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden palvelutarpeita ja järjestetään työpajoja, joissa kehitetään palvelutarpeiden pohjalta uusia jakamis- ja palveluliiketoimintamalleja osallistavasti asukkaiden, kuntien ja yrittäjien kanssa. Kehitettyjä toimintamalleja pilotoidaan yhteistyökunnissa, piloteista luodaan skaalautuvat toimintakonseptit ja niistä viestitään monin eri tavoin Päijät-Hämeessä ja valtakunnallisesti.

Tuotetun tiedon ansiosta maaseudun yrittäjien liiketoimintamahdollisuukset monipuolistuvat, maaseudun palvelurakenne kehittyy ja asukkaiden sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy jakamistalouden toimintamallien luoman yhteisöllisyyden myötä. Tuloksena syntyy mm. informatiiviset maaseudun jakamis- ja palvelutalouden nettisivut, 3 uutta jakamis- ja palvelutalouden konseptia, julkaisuja, videoita ja mediaesiintymiä.

Yhteystiedot

kaisa.tuominen@lamk.fi, p. 0447085113


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

300000€

Julkinen tuki

300000€