Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maalla ja kaupungissa

Hankkeella parannetaan kylien ja kunnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä toimijoiden verkostoitumista. Asukkaita
aktivoidaan asuinympäristönsä kehittämistoimintaan sparraamalla kyläsuunnitelmien laatimista, kyläsuunnitelmien teossa
painopisteenä on Tuusula. Hanke edistää turvallisuussuunnitelmien laatimista osana kyläsuunnittelua. Kyläyhdistyksille
järjestetään pienimuotoista koulutusta kyläyhdistysten liiketoiminaosaamisen parantamiseksi, jonka yhteydesä laaditaan
liiketoimintasuunnitelmia kylätalojen toiminnan tueksi. Hankkeen toiminta-alue on kaupunkien läheistä maaseutua ja
hankkeessa lisätään kaupunkien asukasyhdistysten ja maaseudun yhdistysten yhteistoimintaa, yhdistyksiä valmennetaan
hyödyntämään erilaisia rahoitusvälineitä ja tekemään maseudun ja kaupungin rajat ylittävää yhteistyötä sekä lisätään
valmiuksia myös rajat ylittäviin hankkeisiin. Espoon maaseutualueet ovat uutena alueena mukana maaseudun
kehittämistoiminnassa ja siellä hanke keskittyy erityisesti yhteisölähtöisen kehittämistoiminnan käyntiinsaattamisen.
Toiminta-alue on eritysiesti eteläosastaan kaksikielinen ja hankkeen toimenpiteet kohdistetaan molempiin kieliryhmiin.
Lisäksi vahvistetaan kielirajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen keskeisinä kohderyhminä ovat maaseudulla toimivat
yhdistykset; kyläyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheilu- ja harrastusseurat jne., alueen kunnat sekä kehittäjäorganisaatiot.

Yhteystiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry
Eteläinen Asemakatu 2 A
11130 RIIHIMÄKI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

EMO ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

155.000,00 €

Julkinen tuki

149.500,00 €