Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Luontoliikuntakeskus: digitaalisuus toiminnan tukena

Aulangon alue on merkittävä sekä kulttuurihistoriansa että luontonsa puolesta. Alueen potentiaali matkailun, luontoliikunnan/vapaa-ajan ja opetuksen/koulutuksen näkökulmasta on merkittävä. Lasten Liikunnan tuki kehittää alueelle Luontoliikuntakeskuksen toimintaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa(Eakr).

Keskuksen on jatkossa tarkoitus tukea sekä lähialueen asukkaiden arkea, matkailua että koulu- ja varhaiskasvatuksen elämyksellistä oppimista. Alueelle on kehitetty mm. opetuspalveluita ja reitistöjä. Maaseuturahaston rahoituksella toteutettu DigiTrail -hanke on tuottanut alueelle kolme eri mittaista digitaalista reitistöä ja yhteistyötahojen avulla näille sisällöt (yhtenä Lasten Liikunnan Tuen luontosisältö). Reitistöt toimivat kuitenkin vain android-laitteilla. Luontoliikuntakeskus toimii luokkaretkien, liikunnan ja luontomatkailun keskuksena ja sitä voidaan hyödyntää monien eri oppiaineiden sisältöjen opetuksessa. Oppimistavoitteita (ops) ovat tiedonhaun oppiminen, tegnologia- ja viestintätaitojen oppiminen sekä eliö- ja lajituntemus. Luontoliikuntakeskus tarjoaa myös toimintaympäristön monenlaiselle yhteistyölle eri toimijoiden kesken.

Digitaalisten reitistöjen, palveluiden ja opetuspalveluiden sekä niiden sisältöjen hyödyntäminen vaatii tietynlaista välineistöä. Kaikilla kohderyhmillä (lapsiryhmät, perheet, matkailijat, alueen asukkaat) ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää omia välineitään (vrt. maksuton perusopetus) ja tämä rajoittaa kehitetyn toiminnan, reittien ja palveluiden käyttöä. Toteutusta varten tilaan hankkeen käyttöön tarvitaan ulko-ja sisäkäyttöön soveltuvia tabletteja, joilla luonnossa oppimisesta saadaan uudella tavalla mielenkiintoista ja interaktiivista. Lisäksi tehtäviä, kuvia ja esityksiä halutaan esittää isommalle ryhmälle. Tätä varten tarvitaan soveltuva esitystekniikka.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kaikille Aulangon/Luontoliikuntakeskuksen digitaalisen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden käytön ja hyödyntämisen.

Yhteystiedot

juha.liedes@lastenliikunnantuki.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lasten Liikunnan Tuki ry.

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Linnaseutu ry

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

8215€

Julkinen tuki

5000,47€