Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

LUKA – Luonto kaikille

Arviolta 27 % Euroopan väestöstä kuuluu esteettömän matkailun piiriin ja esteettömät palvelut koskevat siten laajaa osaa väestöstä, myös perheitä ja senioreita. Esteettömiä palveluita on vähän tarjolla. Tarjonta kohdentuu yksittäiseen reittiin, yritykseen tai tapahtumaan. Erityistarpeiden ymmärtäminen, esteettömän infrastruktuurin rakentaminen sekä esteettömien palvelujen saatavuus eivät ole Suomessa vielä monenkaan matkailukohteen tai -yrityksen kilpailuetu. Esteettömyys on myös yhdenvertaisuuskysymys. Luonto kaikille -hankkeen (LUKA) tavoitteena on profiloida Päijät- ja Kanta-Hämettä esteettöminä luontomatkailukohteina, joissa toimivat yritykset osaavat tuotteistaa ja markkinoida esteettömiä luontomatkailupalveluita. Liikkumis- ja toimintaesteiset asiakkaat voivat toteuttaa omatoimisia luontomatkoja ja löytävät helposti tarvitsemaansa informaatiota. Tavoitteena on luoda uusia asiakkuuksia erityisryhmien ja matkailuyritysten välille sekä laajemmin käytettäviä toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään työpajoissa uusia, esteettömiä palveluita esteettömien rakenteiden, reittien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yritysten ja asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus sekä asiakkaiden kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan. Tuloksina kootaan arvoketjujen toimintamallit, niihin liittyvät sudenkuopat ja mahdollisuudet, konseptoidaan tuotekortit ja erityisryhmien tarpeiden kuvaukset sekä toteutetaan niihin liittyvä laaja viestintäkampanja. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Suomen Vammaisurheilu -ja liikunta VAU ry ja Metsähallitus, Luontopalvelut. Hanke Hämeen ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2018 – 31.12.2020 ja sen budjetti on noin 0,4 milj. euroa. Hankkeen koordinoinnista vastaa Lahden ammattikorkeakoulu.

Yhteystiedot

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
Niin aIhalainen
niina.ihalainen(at)lamk.fi
puh. 044 7080 083


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

398.584,00 €

Julkinen tuki

398.584,00 €