Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Loimijoen vesiviesti – asukkaat mukaan vesienhoitoon

Loimijoen vesiviesti- asukkaat mukaan vesienhoitoon on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) kehittämishanke. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.-31.12.2019. Hankkeen kustannusarvio on 45240 euroa, jolle haetaan Leader-avustusta 80% eli 36192 euroa LounaPlussa ry:ltä. Hanke toteuttaa LounaPlussa ry:n kehittämisstrategian kohtaa 3.3. Ruohonjuuren järkivihreyttä.

Loimijoki ja sen sivu-uomat ovat ekologiselta luokittelultaan vain välttävässä ja yläjuoksun osalta tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Loimijoen hyvää tilaa ei tulla saavuttamaan ilman merkittävien lisäresurssien kohdentamista alueen vesienhoitotyöhön ja ilman alueen toimijoiden laajaa sitoutumista vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen tarve on siis ilmeinen ja sille on vahva tuki niin Loimijoki-työryhmän jäseniltä kuin alueen kunnilta ja ELY-keskuksilta.

Tämä Leader-hanke on osa isompaa Loimijoen kehittämiskokonaisuutta. Alueen kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan osan Loimijoen kehittämistyöstä vuosille 2019-2020 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämä Leader-hanke on ensimmäinen toimintasuunnitelman mukainen rahoitushaku.

Hankkeen tavoitteena on luoda Loimijoen alueen vesienhoitotyölle tunnistettava brändi ja ilme. Luotava ilme yhdistää jatkossa erillisinä hankkeina eteenpäin vietäviä toimintasuunnitelman osia ja tekee vesistötyön näkyväksi ja helposti tunnistettavaksi. Tavoitteena on osallistaa asukkaat ja alueella toimivat yhdistykset brändin suunnitteluun ja tuottaa hankkeessa sellaisia materiaaleja ja sellaista toimintaa, jonka paikalliset toimijat voivat ottaa heti käyttöön.

Brändityön lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Loimijoen alueen vesien tilasta ja nostaa vesistöjen arvostusta sekä aktivoida asukkaat lähivesistä huolehtimaan. Hankkeessa luodaan vertaisverkosto vesienhoidosta kiinnostuneille asukkaille ja yhdistyksille ja toteutetaan verkoston kanssa uudenlainen vesistötapahtuma alueelle.

Yhteystiedot

Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistys ry

satu.heino@kvvy.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

45 240€

Julkinen tuki

36 192€