Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

LÄHILOMIEN VÄYLÄ – Toisiaan täydentävien matkailupalveluiden kohteuttaminen ylimaakunnallisesti

Lähilomien väylä -hankkeen päätavoitteena on lisätä Lahden ja Kouvolan seudun maaseudun mikro- ja pk-yritysten tuotteistus- ja markkinointiosaamista sekä keskinäistä ylimaakunnallista verkottumista ja rakentaa sitä kautta uutta, maaseudun potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa. Tavoitteena on lisäksi löytää kehiteltyjen tuotteiden avulla uusia kohderyhmiä ja kehitellyillä tuotteilla lähteä uusille markkinoille. Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla, joka parantaa maaseutualueiden pienten ja mikroyritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä. Keskeisenä kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta. Uusilla mikro- ja pk-yritysten kehittelemillä tuotteilla löydetään uusia kohderyhmiä ja markkinoita ja näin vahvistetaan myös maaseutumatkailun ympärivuotisuutta.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Kouvola Innovation Oy.

Yhteystiedot

suvi.rasanen@lahtiregion.fi, p. 040 1390690


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden seutu - Lahti Region Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

500 000€

Julkinen tuki

400 000€, Hämeen ELY-keskuksen osuus 240 000€