Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys

Elinkeinotalouden tulevaisuudennäkymät tulonlähteenä ovat varsin hyvät. Kymenlaakson vesistöt soveltuvat hyvin kaupalliseen
kalastukseen. Siitä huolimatta Kymenlaakson sisävesillä ei ole merkittävää elinkeinokalataloutta.
Kymenlaakson sisävesien elinkeinotalouden selvitys -hanke kartoittaa elinkeinokalatalouden edellytyksiä Kymenlaakson
sisävesillä, Kouvolan ja Iitin kunnissa. Selvitys painottaa kestävää kaupallista kalastusta, mutta ottaa huomioon myös
ravustuksen, matkailukalastuksen ja kalankasvatuksen edellytykset.
Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet liittyvät toimijoiden käsitysten selvittämiseen haastattelujen ja sidosryhmätilaisuuksien kautta. Lisäksi hanke edistää yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyöverkoston luomista alueella tiiviissä yhteistyössä Sisä-Suomen kalatalousryhmän kanssa. Hanke luo edellytyksiä elinkeinotoiminnalle ja tuo esille jatkokehitystarpeita.
Hankkeen tulokset kootaan raporttiin ja sitä tukevaan karttakuvaukseen.

Yhteystiedot

Kalevi Niemi

kalevi.niemi@xamk.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Kalatalouden paikallinen kehittämishanke

Kustannusarvio

28 237,00 €

Julkinen tuki

20 000,00 €