Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kylään maisemaan – maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina

Hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta läheisen ja arvokkaan kulttuuriympäristön arvoista ja hyödyntämismahdollisuuksista.
Tavoitteena on innostaa toimijoita hyödyntämään kulttuurimaisemaa sekä kulttuuriympäristöä ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä paikallista ruokakulttuuria ja historiaa monimuotoisesti ja aidosti yritystoiminnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (jatkossa alueet). Alueilla hankkeen toiminta kohdistuu asukkaisiin, yrittäjiin, maanomistajiin, vapaa-ajan asukkaisiin ja muihin paikallisiin toimijoihin. Arvokas maisema-alue on maisemallisesti ja kulttuurillisesti yhtenäinen kokonaisuus, joka voi laajuudessaan sisältää useita kyliä. Hankkeessa keskeistä on aktivoida ja innostaa maaseutualueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee matkailijoita alueille ja yritystoiminnan kehittymistä kylissä. Hankkeessa ei tehdä tuotteita, mutta nostetaan alueiden paikallisesta kulttuuriympäristöstä, historiasta ja kulttuurimaisemasta aihioita, joihin yrittäjät voivat tarttua ja joita voivat tuotteistaa. Maisema-, ruoka- ja yritysasiantuntijat sekä matkailutoimijat auttavat alueen asukkaita ideoiden syntymisessä, kehittymisessä ja nostamisessa.

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
Tiina Elttula
tiina.elttula@proagria.fi, puh. 0400 485 251


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

159.000,00 €

Julkinen tuki

159.000,00 €