Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

KUUMA 4H – työtä ja toimintaa Keski-Uudenmaan maaseutualueiden lapsille ja nuorille

KUUMA 4H -hankkeen tavoitteena on laajentaa 4H-toimintaa Keski-Uudenmaan kuntien alueella (painopisteet Hyvinkää ja Nurmijärvi) sekä edistää maaseudun nuorten työllistymistä. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla lisätään nuorten työelämätaitoja ja -osaamista sekä tuetaan nuorten yrittäjyyttä.

Hanke vahvistaa keskiuusimaalaisten nuorten alueellista yhteenkuuluvuutta ja tietoisuutta alueen työllistymismahdollisuuksista sekä parantaa maaseutualueiden nuorten kesätyö- ja työllistymismahdollisuuksia sekä yritystoiminnan tuntemusta. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja kannustaa nuoria rohkeasti työelämään ja yrittämiseen, sekä lisätä Keski-Uusimaan yrittäjäyhteistyötä hankkeessa luotujen uusien verkostojen avulla. Alueellisen yrittäjyysverkoston lisäksi nuoria kannustetaan kokeilemaan uusia menetelmiä ja yhteistyömalleja työllistymiseen liittyen, kuten pop up -yrittäjyyden mahdollistaminen ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen esimerkiksi kyläseurojen ja nuorisovaltuustojen kanssa.

Hankkeen jälkeen tavoitteena on yhtenäinen Keski-Uudenmaan maaseutualueet kattava 4H-verkosto, jossa lasten- ja nuorten paikallista harrastustoimintaa ja nuorten työllistymistä edistetään ja koordinoidaan kokonaisuutena. Laajemman toiminta-alueen etuja ovat mm. yhtenäisesti suunniteltu toiminnanohjaus ja toiminnan kehittäminen kokonaisuutena siten, että hyväksi koetut käytännöt hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntarajat ylittäen. Hankkeessa tavoitellut tulokset ja uudet toimintamallit nuorten työllistämiseksi ovat pysyviä; hanke hyödyttää alueen lapsiperheitä ja nuoria pitkälle tulevaisuuteen.

 

Yhteystiedot

julia.el.mali@gmail.com

tuusula@4h.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Tuusulan 4H-yhdistys ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

58200€

Julkinen tuki

51300€