Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kupparilampi 2020

Hausjärven kunnassa sijaitsevan 1967 vuonna perustetun ampumaradan toiminnan jatkamiseen tähtäävät toimenpiteet pohjavesien suojelun, meluntorjunnan ja radan infrastuktuurin osalta.
Hankkeen tavoitteena on pohjavesien suojelun osalta rakentaa hirviradalle täysimittainen 24m leveä luotiloukkurakenne, asentaa uusi pohjaveden näytteenottoputki sekä suorittaa vanhojen käytöstä poistettujen taustavallien peittäminen.
Meluntorjunnan osalta tavoitteena on teettää tietokonepohjaista laskentaa hyödyntävä melumallinnus sekä suunnitella ja toteuttaa meluntorjuntatoimenpiteet joilla ympäristön kokemaa ampumaratamelua voidaan vähentää. Meluntorjunta toimenpiteiden vaikutus tullaan todentamaan melumittauksin.
Radan viihtyisyyden ja käytettävyyn osalta tavoitteena parantaa alueen tiestöä, kulkuväyliä, pysäköintialueita sekä nykyaikaistaa alueen merkintöjä ja ampumakatoksia ja huoltorakennuksia.

Yhteystiedot

Hausjärven Reserviläiset ry


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hausjärven Reserviläiset ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

26 308,22 €

Julkinen tuki

20 000,00 €