Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa

Hankkeen tavoite on kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen kulttuuriympäristöä ja vahvistaa Vääksyn
alueen identiteettiä paikallisten tarinoiden avulla. Alueen vetovoima lisääntyy, kun ainutlaatuista, valtakunnallisesti arvokasta
rakennettua kulttuuriympäristöä ja rikasta paikallishistoriaa hyödynnetään paremmin. Viihtyisät puistot ja hoidetut vanhat
rakennukset sekä asukkaiden kuuleminen lisäävät hyvinvointia. Alueen markkinointiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin
saadaan uutta virtaa paikallisuudesta. Hankkeessa hoidetaan suunnitelmallisesti rakennettua kulttuuriympäristöä ja miljöötä,
kerätään asukaslähtöisesti tarinoita ja keruuprosessi mallinnetaan. Lisäksi tarinoita hyödynnetään liiketoiminnassa ja
maineenrakentamisessa. Hankkeen tuloksia ovat päivitetty kulttuuriympäristöohjelma Vääksyn osalta, kanava-alueen
viheralueiden ja puistojen ennallistamissuunnitelmat sekä raivaus- ja kunnostustyö. Hankkeen tuloksiin kuuluvat myös
tarinankeruun mallinnus, tarinakokoelma, suunnitelmat tarinoiden digitalisoimiseksi ja jatkohyödyntämiseksi sekä hankkeen
jälkeen tapahtuvasta tarinoiden keräämisestä. Työpajoihin osallistuneille on annettu valmiudet tarinoiden hyödyntämiseen
esimerkiksi yrityksen tai organisaation markkinoinnissa. Pääasiallinen kohderyhmä ovat Asikkalan kunnan asukkaat,
yrittäjät, luottamushenkilöt ja virkamiehet, kesäasukkaat. Tarinankerrontaan osallistetaan erityisesti ryhmiä, jotka harvemmin
tulevat kuulluksi – vanhuksia, nuoria ja lapsia. Hanketta toteuttavat vuosina 2015-2017 Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys
ry, Lahden ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, joka myös hallinnoi hanketta.
Hankkeen sisältö kytkeytyy kulttuuriin, ympäristöön ja viestintään, joista Helsingin yliopistolla on osaamista. Keskeisiä
yhteistyötahoja ovat Asikkalan kunta, Lahden seudun kuntatekniikka ja Liikennevirasto sekä Päijät-Hämeen
maakuntamuseo. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä vaihdetaan muiden hankkeiden kanssa.

Yhteystiedot

Helsingin Yliopisto
PL 28
00014 HELSINGIN YLIOPISTO


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Helsingin Yliopisto

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Päijänne-Leader ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

150.797,76 €

Julkinen tuki

135.717,98 €