Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kouluyhteistyöhanke

Urajärven kartano museoineen, pihapiireineen ja puistoineen muodostaa erinomaisen oppimisympäristön, missä voi perehtyä mitä moninaisimpiin aiheisiin ilmiöpohjaisesti ja elämyksellisesti, kuten nykyiset opetussuunnitelmat edellyttävät. Haasteena kuitenkin on, että kartano sijaitsee jonkin verran syrjässä eikä sinne ole julkisia kulkuyhteyksiä. Toisaalta kouluilla ei juurikaan ole  käytettävissä määrärahoja opintoretkiin. Yhdistyksemme kuitenkin haluaa panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotta kulttuuriperintö siirtyisi uusille sukupolville. Meillä on myös valmiuksia ottaa vastaan koululaisryh-miä ja tarjota mielekästä, koulujen opetussuunnitelmia noudattavaa ohjelmaa – sekä yhdistyksemme piirissä että kyläl-lämme on paljon osaamista, jota voisi hyödyntää koululaisvierailuilla. Verkkomateriaalilla haluamme tukea ja täydentää museovierailuja ja voimme palvella myös niitä koululaisia, joiden ei ole mahdollista päästä paikan päälle. Toisaalta verk-komateriaali hyödyttää myös muita kävijäryhmiämme.
Hankkeen tavoitteet ovat:
– Saavuttaa Päijät-Hämeen kouluikäinen yleisö ja luoda heille sopivia palveluita
– tukea koulujen kasvatus- ja opetustyötä
– siirtää paikallista kulttuuriperintöä uudelle sukupolvelle
– edistää opintomatkailua kartanolle ja samalla muutakin lähimatkailua
– lisätä kartanomuseon tunnettuutta ja kävijämäärää
– aktivoida kyläyhteisöä (esim. kyläläisiä työpajojen vetäjinä ja oheispalveluiden tarjoajina)
– käynnistää museomme osalta kouluyhteistyö, jonka toivomme voivan jatkua eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esim.
paikallisten järjestöjen sponsoroimina kouluvierailuina ja maksullisten leirikoulupalveluiden muodossa.

Yhteystiedot

Urajärven kartanon ystävät ry


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Urajärven kartanon ystävät ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Päijänne-Leader ry

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

10.180,00 €

Julkinen tuki

9.162,00 €