Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Korin Yrittäjien juhla- ja Tapahtumapalvelut

Hanke toteutetaan vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana. Tavoitteena on luoda hankkeessa mukana olevien yritysten yhteinen palvelukonsepti monipuolistamaan yritysten ja alueen palvelutarjoamaa juhla- ja tapahtumapalvelu sektorilla. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden avulla saadaan luotua alueelle kokonaisvaltainen, moderni palvelukokonaisuus, jonka avulla keskittymän ja alueen yritysten palvelujen kysyntä saadaan kasvuun ja keskittymän koko potentiaali käyttöön. Samalla lisätään myös alueen mielenkiintoisuutta matkailun näkökulmasta. Tarkoituksena on lisäksi päivittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin- ja markkinoinnin osaaminen digiaikaan, saada käyttöön uusia markkinointikanavia ja työkaluja, sekä lisätä yrittäjien osaamista liiketoimintaan liittyvillä osa-alueilla, sekä lisätä yhteistyötä, keskinäistä verkostoitumista ja sparrausta mikroyrittäjien välillä.

Yhteystiedot

LADEC
Krista Mäkelä
krista.makela(at)ladec.fi
puh. 050 5718 885


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yritysryhmähanke

Kustannusarvio

35.920,00 €

Julkinen tuki

26.940,00 €