Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

KickCare – Luonto- ja eläinavusteinen toiminta yritysten menestyksen vauhdittajana

KickCare-yritysryhmähankkeessa luodaan luonto- ja eläinavusteisuutta hyödyntävä tuotekonsepti yritysasiakkaille sekä syvennetään mukana olevien yritysten välistä yhteistyötä ja kehitetään kunkin yrityksen omaa ydinosaamista.

Hankkeeseen osallistuu 5 mikroyritystä: 3 Länsi-Uudenmaan ja 2 Kanta-Hämeen alueelta. Hanke toteutetaan vuosien 2020-2022 aikana. Yritysryhmän jäsenet toimivat kaikki green care -mallin mukaisten palveluiden parissa, joiden näemme olevan luonto- ja maaseutuympäristöissä tärkeä liiketoiminnan kasvualue. Eläin- ja luontoavusteiset palvelut ovat tutkitusti tuloksellisia jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena. Hanke tähtää siihen, että hankkeen jälkeen luonto- ja/tai eläinavusteinen palvelu työllistäisi yrityksiä kokoaikaisesti tai suuremmassa määrin kuin aikaisemmin.

Yritykset ovat valikoituneet mukaan hankkeeseen, koska niiden perustana on luonto- ja eläinavusteinen toiminta, ne sijaitsevat alueellisesti lähellä toisiaan, yritysten toiminta ja osaaminen tukevat toisiaan ja yrityksillä on yhteinen kiinnostus tarjota palveluita yritysasiakkaille.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa mukana olevien yritysten liiketoimintaa, verkostoitua, kehittää uusi tuotekonsepti ja lisäkouluttautua. Hankkeen aikana syvennetään yritysten välistä yhteistyötä ja jo olemassa olevaa osaamista sekä vaihdetaan näkemyksiä uusien innovaatioiden luomiseksi. Lisäksi tavoitteena on luoda pilottihankkeen avulla yhteinen palvelumalli yrityksille, ja jokaiselle yritysryhmähankkeessa mukana olevalle yritykselle sopiva rooli tämän palvelumallin toteuttamisessa.

Tämä sisältää seuraavat osatehtävät: 1)yhteisen työkalun/polun yritysasiakkaiden tavoittamiseksi ja sitouttamiseksi, 2) pilottihankkeen palvelutuotteen testaamiseksi sekä 3) eläin- ja luontoavusteisen työn vaikuttavuuden arviointia pilotin osalta ja oman mittarin validointia. Hankkeen onnistuessa, yrityksillä on yhteinen tuote valmiina markkinoille ja selvät askeleet myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseksi.

Yhteystiedot

petra.stahl@vihti.fi

p. 0505766256


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Vihdin kunta

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

78 523,67€

Julkinen tuki

58 892,75€, josta Hämeen ELY-keskuksen osuus 26 968€