Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kehittyvä metsänomistus

Tämän tiedonvälityshankkeen tavoitteita ovat: 1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta vähentäen samalla metsätilojen pirstoutumista 2. Uuden metsälahjavähennyksen tehokas käyttöönotto sukupolvenvaihdoksissa 3. Lisätä tietämystä yhteismetsästä ja osakeyhtiöstä metsänomistuksen vaihtoehtoina 4. Pilotoida metsänvuokrausta uutena menetelmänä sukupolvenvaihdoksissa Tiedonvälityksen kohderyhmänä ovat metsänomistajat ja metsänomistajien kanssa tekemisissä olevat metsäalan toimijat. Hankkeen tavoitteena on järjestää kahden ja puolen vuoden aikana yhteensä 81 tiedotustilaisuutta ja 2 messutapahtumaa eli yhteensä 83 erilaista tapahtumaa. Lisäksi pilotoidaan 2-5 kpl metsänvuokrauksen avulla valmisteltavaa metsänomistuksen sukupolvenvaihdosta. Lisäksi osallistutaan aihealueen muihin messutapahtumiin. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujatavoite on 1 840 henkilöä.

Yhteystiedot

Suomen metsäkeskus
Jukka Matilainen
puh. 0400 497 574
jukka.matilainen@metsakeskus.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Suomen metsäkeskus

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

200.000,00 €

Julkinen tuki

200.000,00 €