Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kalatalouden toimintaryhmän mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella -esiselvitys

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kalatalousryhmän toimintamahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan vesistöalueella.

Hanke tähtää kalataloudellisen omavaraisuuden kehittämiseen, edistää maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja pitkällä tähtäimellä mahdollistaa myös kalata-lousalan työpaikkojen säilyttämisen ja uusien työpaikkojen luomisen kalatalousryhmän toiminta-alueelle. Lähtökohtana ovat alueen omat tarpeet ja vahvuuksien hyödyntäminen.

Selvityksen pohjalta laaditaan alueelle kalatalousstrategia, joka tukee kalatalouden toimintaryhmän hakua tulevalle ohjelma-kaudelle (2021-2027). Selvitys kuvaa elinkeinokalatalouden nykytilaa hankkeen toiminta-alueella ja vastaa kysymyksiin, kuten -Missä paikalliset toimijat ovat? Minkälaisia he ovat? Miten he toimivat? -Mitä ja miten kalataloutta tulisi paikallisesti ja alueellisesti kehittää? -Miten toimijoiden välistä verkostoitumista voitaisiin lisätä?

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot

johanna.mottonen@kalatalo.fi, p. 0505929255


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Pirkanmaan kalatalouskeskus ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

23 077€

Julkinen tuki

23 077€, Hämeen ELY-keskuksen osuus 2077,93€