Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kakslammin suojelualueen kehittämishankkeen suunnittelu

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ry kehittää pitkäjänteisesti Hausjärven Ryttylässä sijaitsevan Kakslammin aluetta ja hakee rahoitusta kehittämishankkeen suunnitteluun ja keväällä 2018 tehtäviin ensimmäisiin hoitotoimenpiteisiin. Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen projekti, jossa entinen soranottoalue suojeltiin syyskuussa 2017 arvokkaana paahdeympäristönä, jossa esiintyy useita uhanalaisia hyönteislajeja. Alue siirtyi säätiön omistukseen Rudus Oy:ltä elokuussa 2017. Nyt suojeltavalla soranottoalueella on liikunta- ja frisbeegolf -reitit, joita Ryttylän kyläläiset ja kuntalaiset käyttävät aktiivisesti. Aluetta tullaan hoitamaan ja kehittämään sekä siellä esiintyvien uhanalaisten lajien suojelemiseksi että kuntalaisten monipuolisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi. Säätiön tavoitteena on hoitaa Ryttylän soranottoaluetta erilaisin pitkäaikaisin toimenpitein, jotta alueella maanpinta pysyy riittävän avoimena paahdealueen lajien säilymisen turvaamiseksi. Tähän kuuluu lupiinien leviämisen estäminen sekä taimikon harkittu raivaaminen niin tasamaalta kuin rinteiltä umpeenkasvun estämiseksi. Lisäksi pyrimme lisäämään alueella lahopuun määrää, ja tekemään mahdollisesti rajoitettuja maansiirtoja savisten alueiden peittämiseksi soralla. Nyt tehtävän suunnitelman lisäksi haemme rahoitusta talvella ja keväällä tehtäviin ensimmäisiin hoitotoimenpiteisiin, kuten mäntytaimikon harventamiseen. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on tehnyt Hausjärven kunnan kanssa 20 vuoden vuokrasopimuksen, jolla turvataan kuntalaisten ulkolu- ja virkistysmahdollisuudet. Tarkoituksenamme on suunnitella Ryttylän Kirin ja kunnan kanssa olemassa olevien ulkoilureittien käyttöä ja hoitoa sekä mahdollista lisäämistä esimerkiksi senioreille tarkoitetulla reitillä ja koko alueella kiertävällä luontopolulla.

Yhteystiedot

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr
Väinämöisenkatu 29 A 10
00100 HELSINKI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

25.512,00 €

Julkinen tuki

17.858,40 €