Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kakslammin luonnonsuojelualueen hoitotoimet luontoarvojen ja virkistyskäytön turvaamiseksi

Kakslammin luonnonsuojelualueen kehittämishanke saatiin päätökseen vuonna 2018. Sen yhteydessä tehtiin aluuella hoitosuunnitelma ja virkistyskäytön, varsinkin alueella toimivan Ykslammin frisbeegolfradan kehityssuunnitelma (kaksi liitettä tässä hakemuksessa). Alueella tehtiin myös lukuisia hoitotoimia kehittämishankkeen osana. Nyt haettavassa hankkeessa on tarkoitus toteuttaa suunnitelmaa parantamalla alueen luontoarvoja uhanalaisena paahdealueena. Jotta uhanalaiset hyönteislajit säilyisivät ja runsastuisivat, on alueella vieraslajina esiintyvän lupiinin hävittämistä tehostettava. Lisäksi mäntytaimikkoa harvennetaan edelleen. Alueelle tehdään myös luontopolku virkistyskäytön lisäämiseksi. Tehtävät hakkuut parantavat myös virkistyskäyttömahdollisuuksia ja frisbeeradan käytettävyyttä. Hoitotoimia tehdään talkoina, käyttämällä työllistettyjä ja ostamalla palveluja esim. Suomen luonnonsuojeluliiton Ketosirkka-projektilta. Kaikki toimenpiteet tehdään yhteistyönä Ryttylän Kirin ja Hausjärven kunnan kanssa. Lopputuloksena on siis alueen luontoarvojen turvaaminen ja virkistyskäytön lisääntyminen ja monipuolistuminen.

Yhteystiedot

Pertti Nupponen

pertti@nupponen.eu


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

58 881,00 €

Julkinen tuki

44 160,00 €