Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kakslammin luonnonsuojelualue: nuorten ympäristökasvatus, luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisääminen

Kakslammin luonnonsuojelualueen edellinen hanke, joka päättyy viimeistään huhtikuussa 2021, on jo saavuttanut päätavoitteensa; virkistyskäyttöä on parannettu frisbeeväyliä kehittämällä, uusi luontopolku avattiin kesällä 2020 ja luonnonhoitoa ja vieraslajien poistamista on jatkettu.
Seuraavaksi kahdeksi vuodeksi suunniteltu hanke tulee laajentamaan toimintaa lasten, nuorten ja myöskin eläkeläisten ympäristökasvatukseen. Nyt valmiiksi saatua luontopolkua kolmine reittineen ja opasteineen tullaan hyödyntämään tähän. Työhön on tarkoitus käyttää ympäristökasvatuksen ammattilaisia. Työtä pilotoidaan Ryttylän koulun oppilaiden kanssa, koska Ryttylässä on alueen lähin koulu. Jatkossa ympäristökasvatus on tarkoitus laajentaa mahdollisuuksien mukaan myös muihin Hausjärven kouluihin ja lähikuntiin.
Alueen virkistyskäyttöä on edelleen tarkoitus kehittää. Alueella tehtään kiinteät mobiilisuunnistusrastit. Männykköä harvennetaan edelleen, mikä edesauttaa alueen ulkoilukäyttöä ja parantaa myös sen turvallisuutta (frisbeegolf). Luontopolkua kehitetään penkkejä lisäämällä.
Hyönteislajiston monimuotoisuuden kasvua autetaan poltetun puun (eri puulajien) lisäämisellä. Lajiston monimuotoisuus kasvaa jatkuvasti, kun vieraslajeja saadaan tuhottua, ja luonnonvaraiset kasvilajit lisääntyvät. Vieraslaji lupiini on jo saatu vähenemään alueelta, mutta sen pysyvästi tuhoaminen vaatii vielä monien vuosien työn. Tätä työtä tullaan jatkamaan palkatun työnjohtajan ja työllistettyjen, työkokeilijoiden ja tutkintoja tekevien opiskelijoiden työpanoksella.
Suojelualueen linnustoa on tarkoitus lisätä rakentamalla talkoilla linnunpönttöjä, joita ripustetaan sekä paahdealueella että alueen eteläpäässä olevaan entiseen talousmetsään. Olemme myös selvittämässä asiantuntijoiden kanssa, voitaisiinko alueella aikaisemmin pesinyt törmäpääsky palauttaa pesimälinnuksi. Tämä saattaa vaatia taimikon raivausta uusilta alueilta.

Yhteystiedot

Pertti Nupponen

p. 0400505131

pertti@nupponen.eu


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

EMO ry

Alkamisvuosi

2021

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

72 025,00 €

Julkinen tuki

54 025,00 €