Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Järvikala markkinoille

Laaditaan esiselvitys laajamittaisemman järvikalastuksen edellytyksistä ja kehittämistarpeista sekä tunnistetaan keskeiset sidosryhmät ja reunaehdot kalaraaka-aineen tehokkaammasta hyödynnettävyydestä Keski-Suomessa. Luodaan edellytykset pilottihankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää ja testata tekniikoita ja toimintatapoja tuoreen kalan tuotantoon. Selvitetään olemassa olevat toimijat ja verkostot sekä kustannustehokkaaseen tuotantoon tarvittavat logistiikkaketjut ja muu kalataloutta tukeva infrastruktuuri mm. kalatuotteiden logistiikan toimintamalli.

Yhteystiedot

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207
40101 JYVÄSKYLÄ


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

EMKR

Hanketyyppi

Kalatalouden paikallinen kehittämishanke

Kustannusarvio

29.784,00 €

Julkinen tuki

23.827,00 €