Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi

Hankkeessa kartoitetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen, maaseudun matkailupalveluihin, näyttely-, messu- ja julkaisutoimintaan.

Kenttätyö tehdään vuosina 2020-2021. ITE-taiteilijoita etsitään, haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty alueella. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan monin tavoin sähköisillä alustoilla. Kiinnostavimpien kohteiden kanssa sovitaan niiden avoinna pitämisen ehdoista. ITE-taiteilijoita opastetaan ja ohjataan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kohteista tehdään mm. karttaesite.

Hankkeen aikana testataan kohteiden soveltuvuus ja kiinnostavuus laajempaan käyttöön. Kokemusten pohjalta kohteita myös tarjotaan liitettäviksi Hämeen maaseutu- ja kulttuurimatkailun reitistöihin. Kylien asukkaat ja paikalliset yhdistykset ovat hankkeen kohderyhmää. Heille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua yhteistoimintaan oman paikkakunnan ITE-taidekohteiden ja muiden paikalliskulttuurin kohteiden hyväksi. Näin syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä arvostusta paikalliskulttuuria ja -identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan uusia paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy uudenlaisia näkökulmia maaseudun matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksiin tuottaa omaleimaista tarjontaa.

Hämeen ITE-taiteilijoita innostetaan keskinäiseen verkottumiseen sekä osallistumiseen ITE-taiteen juhlavuoden 2020 valtakunnallisiin tapahtumiin, joista yksi merkittävin on Hämeenlinnan taidemuseossa.

Yhteystiedot

raija.kallioinen@msl.fi, p. 0405636876


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Maaseudun Sivistysliitto ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

159 961€

Julkinen tuki

159 961€