Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä hankkeessa sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä tuodaan esille uusia toimintatapoja kokeiluja kehittämistoiminnan kautta. Hankkeessa toteutetaan innovaatioverstaita, havaintojaluentopäiviä sekä opintomatkoja. Yleisinä tavoitteina uudet toimintatavat, kokeilut ja tätä kautta yhteistyön ja osaamisen kehittyminen hämäläisessä ruokaketjussa, esimerkit hyvistä toimintatavoista sekä uudet hankeaihiot. Verstaiden teemat ovat elintarvikeketjun kehittäminen, resurssiviisas toimintatapa ruokaketjussa, luonnonmukainen tuotanto ja maatilojen innovaatiot sekä hankkeen aikana esiin nousevat teemat. Hankkeen kohderyhmä ovat Hämeen Ely-keskuksen alueella ruokaketjun (koko elintarvikealan) asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Painopisteinä alkutuotannon ja elintarvikeyritysten kanssa toimivat asiantuntijat (neuvonta, koulutus, tutkimus, hallinto, jalostavaja panosteollisuus). Hankkeen hyödynsaajana on koko hämäläinen maatalousja elintarvikesektori. Innovaatioverstaiden kautta saavutetaan kaikki elintarvikeketjun osapuolet alkutuotannosta kauppaan. Alan opiskelijoiden kannustetaan osallistumaan hankkeen toimintaan ja tuomaan tuoreita näkemyksiä työskentelyyn. Osaamisen kehittyminen ja konkreettisen yhteistyön lisääntyminen (tutkimuskoulutusneuvontayrittäjät) parantaa asiantuntijoiden mahdollisuuksia olla mukana kehittämässä erilaisten maatilojen ja elintarvikeyritysten toimintaa sekä ratkaista olemassa olevia ongelmia. Hanke on yhteistyöhanke ja sen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus ja Koulutuskeskus Salpaus. Tiedottamisessa hyödynnetään perinteisten kanavien lisäksi erilaisia yhteisöpalveluita. Havaintoja luentopäivät jaetaan reaaliaikaisesti verkossa. Hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelmaan.

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu
Riitta Lehtinen
riitta.lehtinen(at)hamk.fi
puh. 050 5745 383
 


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

399906,76 €

Julkinen tuki

399.906,76 €