Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – InforME

Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – InforME -hanke edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä maaseudulla. Hanke toimii yksinkertaisen ja vertailukelpoisen tiedon tuottajana, havainnollistajana ja välittäjänä sekä yhteistyöverkostojen rakentajana. Hankkeen kantavana teemana on informaatiomuotoilu eli tiedon visualisointi ja sen uudet mahdollisuudet uusiutuvan energian viestinnässä. Hanke mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden, opiskelijoiden ja tutkimuskeskusten vuorovaikutusta ja uusien innovaatioiden syntymistä. Hankkeessa tarkastellaan Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita ja parantaa energiatehokkuutta maaseudun yrityksissä. Tavoitteena on käytännönläheisten esimerkkien kautta tuottaa havainnollistettua ja yksityiskohtaista tietoa uusiutuvaan energiaan siirtymiseen ja energiavaihtoehtojen pohtimiseen. Tieto esitetään selkeällä ja uudenlaisella visuaalisella tavalla kohderyhmälle. Hankkeen kohderyhmänä ovat uusiutuvasta energiasta ja energian käytön tehostamisesta kiinnostuneet maatilat ja muut maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset, kyläyhteisöt ja kunnat. Toimenpiteinä hankkeessa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kuten energiainfoja kyläyhdistyksille. Hankkeessa tuotetaan verkkopohjainen visuaalinen sovellus, jonka avulla maaseudun toimijat voivat kokeilla ja vertailla erilaisten energian tuotanto- ja kulutusyksiköiden yhteensopivuutta. Lisäksi hankkeessa toteutetaan demoja, joissa viljelijöillä ja muilla maaseudun toimijoilla on mahdollisuus tutustua uusiutuvan energian prosesseihin käytännössä. Hankkeen tuloksena kohderyhmällä on käytössään helposti ymmärrettävää ja konkreettista energiatietoa, internetpohjainen sovellus sekä demojen ja laskureiden kautta saatu tieto. Lisäksi hanke tuottaa lukuisia erilaisia julkaisuja uusiuituvan energian ja energiatehokkuuden edistämiseksi.

Yhteystiedot

LAMK Oy
Susanna Vanhamäki
susanna.vanhamaki(at)lamk.fi
044 708 1516


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

LAMK Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Julkinen tuki

574.052,92 €