Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hyvinvoiva possu – älykkään sikatalouden tulevaisuus

Eläinten hyvinvointi ja terveys tulevat korostumaan pitkään valmisteilla olevassa uudessa eläinten hyvinvointilaissa. Uuden lain uskotaan valmistuvan 2021 lopussa. Jo nykyinen laki ja asetukset vaativat siirtymäaikojen vuosien 2024 ja 2027 päätyttyä merkittäviä muutoksia sikaloiden eläinkohtaisiin pinta-aloihin, lattiamateriaaleihin ja eläinten vapaana oloon tai kiinnipitämiseen.

Suomen nykyinen sikatalouden rakennuskanta on pääosin rakennettu 2000-luvun alussa, jolloin vaatimukset ja eläinaines olivat hyvin erilaiset. Viimeiset vajaa kymmenen vuotta on ollut sikataloudelle taloudellisesti raskasta aikaa, jolloin investoinnit peruskorjauksien ja vaadittavien muutosten osalta on jäänyt tekemättä. Rakennuskanta on vanhentunutta ja investointi- ja korjausvelka kasvanut. Nyt kuitenkin on nähtävissä selvää piristymistä kannattavuudessa mm. kasvavan viennin johdosta.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa jatkavien sikatilojen korjaus- ja muutostarve Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskusten alueella noin 370 sikatilalla sekä tehdä kyseisistä tiloista noin 150:lle jatkoehdotukset toimenpiteille, joissa muuttuva lainsäädäntö, lisääntyvät asiakkaiden vaatimukset ja eläinten hyvinvointi huomioidaan läpinäkyvillä, älykkäillä uusilla menetelmillä. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää ja kerätä tietoa joillakin tiloilla jo tehdyistä eläinten hyvinvointia parantavista muutoksista, joita ovat mm. vapaaporsitus, vapaa tiineys ja vapaa joutilasaika. Näiltä tiloilla saadaan arvokasta kokemusta ja tuloksia muutosten vaikutuksista eläinten hyvinvointiin, tuotantotuloksiin ja kannattavuuteen. Näiden ja samanaikaisesti A-Tuottajien hallinnoiman Vapaaporsituksella parempaan eläinhyvinvointia- hankkeen tulosten perusteella on tarkoitus laatia älykkäämmän ja eläinten hyvinvointia korostava tuotannon ohjeistus parhaista käytännöistä ja rakennusratkaisuista. Hankkeen aikana järjestetään informaatiotilaisuuksia investoijille.

Yhteystiedot

marko.jori@pji.fi

p. 050 380 1621


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

263 710€

Julkinen tuki

210 968€, josta Hämeen ELY-keskuksen osuus 42 194€