Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hyvinvointia riistasta – Välmående av vilt

Valkohäntäpeurakannan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana. Metsästysseurojen ja -yhdistysten kautta tapahtuva järjestäytynyt metsästys kohtaa haasteita jo nykytilanteessa. Valkohäntäpeuran metsästys pyyntiluvilla tapahtuu kokonaisuudessaan metsästysseuroissa ja -yhdistyksissä, jolloin metsästystä pystytään ohjaamaan yksityiskohtaisesti ja kannan kasvua kontrolloimaan. Hyvinvointia riistasta -välmående av vilt -hankkeen tavoitteena on tarjota välineitä metsästysseuroille ja -yhdistyksille, jotta ne voivat vastata riistakannan kasvuun kehittämällä metsästyslupien erilaisia myyntimalleja. Samalla metsästäminen mahdollistetaan metsästäjille, jotka toimivat metsästysseurojen ja -yhdistysten ulkopuolella. Koska metsästykseen liittyy voimakkaita perinteitä ja paikallista kulttuuria, tullaan tarvitsemaan erilaisia toimintamalleja ja siten myös taloudelliset mallit tulevat muuttumaan. Kun valkohäntäpeurojen metsästystoimintaa avataan ja enemmän eläimiä kaadetaan, myös riistanlihan saatavuus markkinoilla lisääntyy. Hanke pyrkii löytämään metsästysseuroille ja -yhdistyksille malleja tarkastamattoman riistanlihan myyntiin suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin. Riistatalouskäsitteeseen kuuluu myös se, että maa- ja metsätalous tukee elinvoimaisia luonnonvaraisia kantoja ja tasapainottaa lisääntyneiden riistakantojen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia tarjoamalla vaihtoehtoja riistaturismin ympärille. Lisääntynyt riistatalous, metsästys- ja riistaturismi sen kärjessä, tuo maaseudun toimijoille elinvoimaa ympärivuotisesti. Hankkeen toiminta on kaksikielinen. Toiminta-alue sijoittuu Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen, Satakuntaan ja Päijät-Hämeeseen. Kohderyhmiä ovat metsästysyhdistykset ja metsästysseurat, maaseudun elintarvikepalvelusektori ja palveluntuottajat. Edunsaajia ovat mm kunnat, ravintola-ala, yritykset ja palveluntarjoajat, elintarvikepalvelut, sekä toisen ja kolmannen asteen koulutus.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta on rahoittanut Uudenmaan -, Pirkanmaan -, Satakunnan – ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

433.100,00 €

Julkinen tuki

433.100,00 €