Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

HYMY Häme II – Hyvällä Yhteistyöllä Menestyviä Yrityksiä Hämeeseen II

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II – HYMY Häme II -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin. HYMY Häme II jatkaa HYMY I.ssä saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat tukea jatkossa uuden hankkeen myötä. Tämän hankkeen tukemana huolehditaan kehittävien yritysten alkavien tai jo alulle saatettujen investointi- ja kehityshankkeiden eteenpäin viemisestä ja suunnitelmallisesta loppuun saattamisesta. Hanke täydentää ja tukee yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II -hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Osana hanketta ohjataan yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, koulutuksia, pienryhmätoimintaa, yrityskohtaisia tilannekartoituksia, opintomatkoja sekä pilottiryhmiä. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana kasvupalvelujen uudistuksessa sekä ovat osana Yritys-Suomen palvelukokonaisuutta. Hanke innostaa ja luo alustoja yrittäjille innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen löytämiseen.

Yhteystiedot

ProAgria Etelä-Suomi ry
Kirsi Sinisilta
kirsi.sinisilta@proagria.fi
041 730 8209


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

ProAgria Etelä-Suomi ry

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

300.000,00 €

Julkinen tuki

300.000,00€