Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hukka-hanke – Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

Kotimassa menestyvien valkuaiskasvien eli herneen, härkäpavun ja makean lupiinin tuotanto on riittämätöntä. Herne ja härkäpapu koetaan haastaviksi kasvattaa, ja riskit sadonmenetyksistä heikentävät viljelyn suosiota. Makealupiinin viljely on vasta alkamassa. Viime vuosina herneen tuotanto ei ole lisääntynyt, vaikka sen viljelyllä olisi paljon hyödyllisiä vaikutuksia niin esikasvina viljelykierrossa kuin valkuaisomavaraisuutta rakentamassa ja IP- viljelyn osana. Härkäpavun tuotantoala vastaavasti on ollut kasvussa, mutta sen päämarkkinat ovat edelleen pääosin eläinten rehuna. Haasteista huolimatta näille proteiinipitoisille palkoviljoille löytyisi kysyntää niin rehu- kuin elintarviketeollisuudessa. Suurimmat kehittämistarpeet kotimaisten palkokasvien tuotannon lisäämiseksi löytyvät alkutuotannosta. Tärkeimpiä syitä viljelyhaluttomuuteen ovat muun muassa riittämättömäksi koettu tiedonsaanti palkoviljojen viljelytavoista, sadon muodostumisen varmentaminen, haasteellinen korjattavuus sekä palkokasvien kasvinterveyden hallinta.

HUKKA-hankkeen tavoitteena on parantaa herneen, härkäpavun ja makealupiinin viljelyn kannattavuutta ja luoda toimiva tuotantoketju sekä tähdätä valkuaisomavaraisuuden kohentamiseen kaikkia osapuolia edesauttavin menetelmin. Tämä hankesuunnitelma on valmisteltu Luonnonvarakeskuksen (Luke), Satafood Kehittämisyhdistyksen sekä hankkeen yksityiseen rahoitusosuuteen osallistuvien yritysten yhteistyönä. Hankkeessa pyritään löytämään konkreettisia tekniikoita herneen, härkäpavun ja makean lupiinin korjattavuuden ja sadon parantamiseen sekä kasvinsuojelun kehittämiseen tuottamalla ajankohtaiset ja selkeät ohjeet kyseisten palkoviljojen viljelytavoista nykyaikaisessa formaatissa.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Yhteystiedot

heikki.jalli@luke.fi, p. 0295 326167


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

340000€

Julkinen tuki

272000€, Hämeen ELY-keskuksen osuus 40800€