Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Holistic approach in lake restoration (HolaLake)

HOLA LAKE – Holistic approach in lake restoration on kansainvälinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on turvata ja parantaa kohdejärvien veden laatua etsimällä ratkaisuja ja kokoamalla hyviä toimintatapoja järvien kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät. Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen ja maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen, konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa, ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-Instituutti sekä Ruotsista Osbyn kunta, jossa hankkeen käytännön toimenpiteitä toteuttaa Regito Research Center on Water and Health.

Yhteystiedot

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr
Askonkatu 9 C
15100 LAHTI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Etpähä ry

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

158.140,00 €

Julkinen tuki

126.512,00 €