Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet

Hevosenlannalle on olemassa lukuisia erilaisia vaihtoehtoja hyödyntää sitä materiaalina ja/tai energiana. Erilaiset hyötykäyttövaihtoehdot tukevat eri tavoin esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantotavoitteita ja kiertotalouden tavoitteita, kuten ravinteiden kierrätystä. hyötykäyttövaihtoehdoista on saatavilla tietoa hajanaisesti ja tekniikan kehittymisen myötä hevostilojen ja muiden toimijoiden on hankalaa seurata koko kentän kehittymistä. Tämän lisäksi lainsäädännön rajoitteet ja mahdollisuudet mutkistavat tilannetta. Hevosenlannan hyötykäytön ympärille voisi olla mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa, luoda työpaikkoja, parantaa energiaomavaraisuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) hankkeessa vertaillaan erilaisia hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehtoja ympäristö- ja taloudellisista näkökulmista. Tämän lisäksi tunnistetaan mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa hevosenlannan hyötykäytön ympärille. Tarkastelu tehdään Päijät-Hämeen alueen lantamäärien perusteella, mutta hankkeen tulokset ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä koko Suomen alueella. Päijät-Hämeessä tarkastelun pohjana on Jokimaan ravikeskus ja alueen hevosmäärät. Päijät-Häme on mielenkiintoinen tarkastelukohde, koska alueella on myös muita hevoskeskittymiä esimerkiksi Orimattilassa. Lisäksi alueella on olemassa olevia suuren kokoluokan laitoksia, jotka voisivat soveltua hevosenlannan hyödyntämiseen, mm. kuivamädätyslaitos ja jätteenkaasutuslaitos. Hanke tarjoaa tietoa mm. hevosalan ja energia-alan toimijoille ja auttaa tekemään ratkaisuja hevosenlannan hyödyntämiseen liittyen. Hankkeen pohjalta voidaan lisätä paikallista uusiutuvan energian tuotantoa, toteuttaa ravinteiden kierrätystä, luoda liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja ja lisätä alueellista omavaraisuutta.

Yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Jouni Havukainen.
jouni.havukainen(at)lut.fi
puh. 040 584 8385


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2016

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Julkinen tuki

202.320,64 €